Navigácia

Všeobecné informácie Plán práce výchovného poradcu Kritériá na výchovné opatrenia Vnútorná organizačná smernica k protidrogovej prevencii Prijímacie pohovory na SŠ 2018/2019 Postup pri vyplňovaní prihlášky na strednú školu Vzor odvolania voči rozhodnutiu o neprijatí na SŠ Máme doma prváka Ako sa správne učiť Kedy vyhľadať logopéda? Info pre končiacich žiakov

Výchovné poradenstvo

Všeobecné informácie       Schránka dôvery - umiestnená pri vstupe do hlavnej budovy - hneď pri vchodových dverách vpravoDôležité čísla a webové stránky pre žiakov a ich rodičov - infonástenka výchovného poradcu pri kancelárii VP

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Muráň
    049 01 Muráň č. 353
  • 058/4494239
    0905 947 319

Fotogaléria