Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou Muráň
Email školy: zssmsmuran@gmail.com
Email na správcu obsahu: zuzanahemlikova@gmail.com
Telefón: 058/4494239
0905 947 319
Adresa školy: 049 01 Muráň č. 353
IČO: 37888871
Riaditeľka školy: Mgr. Andrea Marčáková

058/449 42 39
0905 947 319
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Jana Murková

058/449 42 39
0915 823 236
Výchovná poradkyňa: PhDr. Zuzana Liptáková

058/449 42 39
Hospodárka: Bc. Jarmila Bábeľová

058/732 59 27

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Muráň
    049 01 Muráň č. 353
  • 058/4494239
    0905 947 319

Fotogaléria