Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva o výpožičke s DPH 10.01.2019 Základná umelecká škola ZŠ s MŠ Muráň Mgr. Andrea Marčáková riaditeľ
Faktúra 11/2018 November 2018 s DPH 30.11.2018 ZŠ s MŠ Muráň
Zmluva R_191/2018 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_191/2018 s DPH 20.11.2018 IVES Košice ZŠ s MŠ Muráň
Zmluva 18/30/010/24 Dohoda č. 18/30/010/24 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení s DPH 15.11.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca ZŠ s MŠ Muráň
Faktúra 10/2018 Október 2018 s DPH 31.10.2018 ZŠ s MŠ Muráň
Zmluva ZOSP 2018/106 Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom 20. Ročník s DPH 26.10.2018 Nadácia pre deti Slovenska ZŠ s MŠ Muráň
Faktúra 9/2018 September 2018 s DPH 30.09.2018 ZŠ s MŠ Muráň
Zmluva Objednávka programu Biznis k Zmluve o združenej dodávke elektriny s DPH 25.09.2018 VSE a.s. Košice ZŠ s MŠ Muráň
Faktúra 8/2018 August 2018 s DPH 31.08.2018 ZŠ s MŠ Muráň
Faktúra 7/2018 Júl 2018 s DPH 31.07.2018 ZŠ s MŠ Muráň
Zmluva Dodatok č. DBK/18/06/1001 Dodatok č. DBK/18/06/1001 k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/02/022 zo dňa 18.02.2009 s DPH 02.07.2018 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Muráň
Faktúra 6/2018 Jún 2018 s DPH 30.06.2018 ZŠ s MŠ Muráň
Zmluva 5101001554S/2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5101001554S/2018 s DPH 22.06.2018 VSE a.s. Košice ZŠ s MŠ Muráň
Zmluva Dodatok č. 3 Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávku plynu s DPH 20.06.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Muráň
Faktúra 5/2018 Máj 2018 s DPH 31.05.2018 ZŠ s MŠ Muráň
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 25.05.2018 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Muráň
Faktúra 4/2018 Apríl 2018 s DPH 30.04.2018 ZŠ s MŠ Muráň
Faktúra 3/2018 Marec 2018 s DPH 31.03.2018 ZŠ s MŠ Muráň
Faktúra 2/2018 Február 2018 s DPH 28.02.2018 ZŠ s MŠ Muráň
Faktúra 1/2018 Január 2018 s DPH 31.01.2018 ZŠ s MŠ Muráň
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1196

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Muráň
    049 01 Muráň č. 353
  • 058/4494239
    0905 947 319

Fotogaléria