Navigácia

Inovovaný ŠkVP od 2015/2016

iŠkVP ZŠ s MŠ Muráň

Úvod iSkVP_uvod.doc

Rámcový učebný plán ZŠ s MŠ Muráň ISCE 1 + ISCED 2 RUP_iSkVP.xls

iŠkVP ISCED 1 (kontaktujte administrátora stránky)

iŠkVP ISCED 2 (kontaktujte administrátora stránky)

ISCED 1 MP (kontaktujte administrátora stránky)

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Muráň
    049 01 Muráň č. 353
  • 058/4494239
    0905 947 319

Fotogaléria